ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาระบบการแสดงข้อมูลเฝ้าระวังภัย

หน่วยงาน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาระบบการแสดงข้อมูลเฝ้าระวังภัย
นักวิจัย : พัชนีย์ ธระเสนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชนีย์ ธระเสนา . (2553). โครงการพัฒนาระบบการแสดงข้อมูลเฝ้าระวังภัย.
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
พัชนีย์ ธระเสนา . 2553. "โครงการพัฒนาระบบการแสดงข้อมูลเฝ้าระวังภัย".
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
พัชนีย์ ธระเสนา . "โครงการพัฒนาระบบการแสดงข้อมูลเฝ้าระวังภัย."
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553. Print.
พัชนีย์ ธระเสนา . โครงการพัฒนาระบบการแสดงข้อมูลเฝ้าระวังภัย. ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา; 2553.