ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

หน่วยงาน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักวิจัย : ศรุติ สกุลรัตน์ , พัชนีย์ ธระเสนา , วิทยา พรพัชรพงศ์ , เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์ , เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ , กาญจนา บุญยัง , ปทิตตา สินพิชัย , อารยา ธนารักษ์ , ประไพศรี จันทร์ทรง
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศรุติ สกุลรัตน์ , พัชนีย์ ธระเสนา , วิทยา พรพัชรพงศ์ , เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์ , เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ , กาญจนา บุญยัง , ปทิตตา สินพิชัย , อารยา ธนารักษ์ , ประไพศรี จันทร์ทรง . (2553). การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต.
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ศรุติ สกุลรัตน์ , พัชนีย์ ธระเสนา , วิทยา พรพัชรพงศ์ , เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์ , เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ , กาญจนา บุญยัง , ปทิตตา สินพิชัย , อารยา ธนารักษ์ , ประไพศรี จันทร์ทรง . 2553. "การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต".
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ศรุติ สกุลรัตน์ , พัชนีย์ ธระเสนา , วิทยา พรพัชรพงศ์ , เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์ , เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ , กาญจนา บุญยัง , ปทิตตา สินพิชัย , อารยา ธนารักษ์ , ประไพศรี จันทร์ทรง . "การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต."
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553. Print.
ศรุติ สกุลรัตน์ , พัชนีย์ ธระเสนา , วิทยา พรพัชรพงศ์ , เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์ , เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ , กาญจนา บุญยัง , ปทิตตา สินพิชัย , อารยา ธนารักษ์ , ประไพศรี จันทร์ทรง . การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต. ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา; 2553.