ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างครบวงจรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างครบวงจรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
นักวิจัย : พัชนีย์ ธระเสนา , ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค , ธนวัฒน์ พิมลจินดา
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชนีย์ ธระเสนา , ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค , ธนวัฒน์ พิมลจินดา . (2557). โครงการการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างครบวงจรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์.
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
พัชนีย์ ธระเสนา , ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค , ธนวัฒน์ พิมลจินดา . 2557. "โครงการการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างครบวงจรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์".
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
พัชนีย์ ธระเสนา , ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค , ธนวัฒน์ พิมลจินดา . "โครงการการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างครบวงจรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์."
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557. Print.
พัชนีย์ ธระเสนา , ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค , ธนวัฒน์ พิมลจินดา . โครงการการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างครบวงจรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์. ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา; 2557.