ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาเพื่อกำหนดมูลค่าของเลขหมาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย

หน่วยงาน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาเพื่อกำหนดมูลค่าของเลขหมาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย
นักวิจัย : พัชนีย์ ธระเสนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชนีย์ ธระเสนา . (2557). โครงการศึกษาเพื่อกำหนดมูลค่าของเลขหมาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย.
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
พัชนีย์ ธระเสนา . 2557. "โครงการศึกษาเพื่อกำหนดมูลค่าของเลขหมาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย".
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
พัชนีย์ ธระเสนา . "โครงการศึกษาเพื่อกำหนดมูลค่าของเลขหมาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย."
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557. Print.
พัชนีย์ ธระเสนา . โครงการศึกษาเพื่อกำหนดมูลค่าของเลขหมาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย. ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา; 2557.