ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาการจัดการความเข้มแข็งของแบรนด์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

หน่วยงาน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาการจัดการความเข้มแข็งของแบรนด์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
นักวิจัย : พัชนีย์ ธระเสนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชนีย์ ธระเสนา . (2557). โครงการศึกษาการจัดการความเข้มแข็งของแบรนด์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน.
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
พัชนีย์ ธระเสนา . 2557. "โครงการศึกษาการจัดการความเข้มแข็งของแบรนด์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน".
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
พัชนีย์ ธระเสนา . "โครงการศึกษาการจัดการความเข้มแข็งของแบรนด์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน."
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557. Print.
พัชนีย์ ธระเสนา . โครงการศึกษาการจัดการความเข้มแข็งของแบรนด์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน. ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา; 2557.