ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการงานเชื่อมโยงโทรมาตร

หน่วยงาน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการงานเชื่อมโยงโทรมาตร
นักวิจัย : พัชนีย์ ธระเสนา , มนตรี วีรยางกูร , ธริศร์ ทิมทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชนีย์ ธระเสนา , มนตรี วีรยางกูร , ธริศร์ ทิมทอง . (2555). โครงการงานเชื่อมโยงโทรมาตร.
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
พัชนีย์ ธระเสนา , มนตรี วีรยางกูร , ธริศร์ ทิมทอง . 2555. "โครงการงานเชื่อมโยงโทรมาตร".
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
พัชนีย์ ธระเสนา , มนตรี วีรยางกูร , ธริศร์ ทิมทอง . "โครงการงานเชื่อมโยงโทรมาตร."
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555. Print.
พัชนีย์ ธระเสนา , มนตรี วีรยางกูร , ธริศร์ ทิมทอง . โครงการงานเชื่อมโยงโทรมาตร. ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา; 2555.