ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการประเมินผลการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55

หน่วยงาน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการประเมินผลการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55
นักวิจัย : พัชนีย์ ธระเสนา , โอม หุวะนันทน์ , สุพรรณ กาญจนสุธรรม , คณิน วงศ์ใหญ่ , เชื่อง ชาตอริยะกุล , สุปราณี ธรรมพิทักษ์ , เทียนแก้ว เลี่ยมสวรรณ , ปทิตตา สินพิชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชนีย์ ธระเสนา , โอม หุวะนันทน์ , สุพรรณ กาญจนสุธรรม , คณิน วงศ์ใหญ่ , เชื่อง ชาตอริยะกุล , สุปราณี ธรรมพิทักษ์ , เทียนแก้ว เลี่ยมสวรรณ , ปทิตตา สินพิชัย . (2555). โครงการประเมินผลการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55.
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
พัชนีย์ ธระเสนา , โอม หุวะนันทน์ , สุพรรณ กาญจนสุธรรม , คณิน วงศ์ใหญ่ , เชื่อง ชาตอริยะกุล , สุปราณี ธรรมพิทักษ์ , เทียนแก้ว เลี่ยมสวรรณ , ปทิตตา สินพิชัย . 2555. "โครงการประเมินผลการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55".
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
พัชนีย์ ธระเสนา , โอม หุวะนันทน์ , สุพรรณ กาญจนสุธรรม , คณิน วงศ์ใหญ่ , เชื่อง ชาตอริยะกุล , สุปราณี ธรรมพิทักษ์ , เทียนแก้ว เลี่ยมสวรรณ , ปทิตตา สินพิชัย . "โครงการประเมินผลการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55."
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555. Print.
พัชนีย์ ธระเสนา , โอม หุวะนันทน์ , สุพรรณ กาญจนสุธรรม , คณิน วงศ์ใหญ่ , เชื่อง ชาตอริยะกุล , สุปราณี ธรรมพิทักษ์ , เทียนแก้ว เลี่ยมสวรรณ , ปทิตตา สินพิชัย . โครงการประเมินผลการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55. ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา; 2555.