ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตและศึกษาคุณสมบัติแผ่นฉนวนผนังเบาจากเส้นใยชานอ้อยเพื่อใช้ในงานถาปัตย กรรม
นักวิจัย : นิตยา พัดเกาะ
คำค้น : ฉนวนผนังเบาจากเส้นใยชานอ้อย งานถาปัตย กรรม
หน่วยงาน : คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ผลิตแผ่นฉนวนผนังเบาจากเส้นใยชานอ้อยโดยใช้ กาวสังเคราะห์ไอโซไซยาเนต เรซิน (pMDI) และกาวพอลีแลคติคแอซิด (PLA) 2. ขนาดความหนาแผ่น 15, 20 มม. ค่าความหนาแน่นแผ่นที่กำหนด 400, 500, 600 kg/m3 3.ทดสอบคุณสมบัติด้าน -เชิงกายภาพ ทดสอบค่าความหนาแน่น ค่าปริมาณความชื้น ค่าการดูดซึมน้ำที่ 1 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง ค่าการพองตัวเมื่อแช่น้ำที่ 1 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง - เชิงกล ทดสอบค่าความต้านทานแรงดัด ค่าความต้านทานมอดูลัสยืดหยุ่นค่าความแข็งแรงการยึดเหนี่ยวของตะปูเกลียว ค่าความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า ค่าความแข็งแรงการกระแทก ค่าความแข็งแรงดึง - เชิงความร้อน ทดสอบค่าการนำความร้อน ค่าความต้านทานความร้อน - สมบัติค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง 4. เปรียบเทียบแผ่นฉนวนผนังเบาจากเส้นใยชานอ้อยที่ผลิตได้กับแผ่นวัสดุอื่น ๆ ในเชิงพาณิชย์

บรรณานุกรม :