ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดกรองเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและโปรติเอสต่อการย่อยสลายผักตบชวาเพื่อประสิทธิภาพในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดกรองเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและโปรติเอสต่อการย่อยสลายผักตบชวาเพื่อประสิทธิภาพในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
นักวิจัย : วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก , เฉลิมชัย แพะคำ , วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก , เฉลิมชัย แพะคำ , วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก . (). การคัดกรองเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและโปรติเอสต่อการย่อยสลายผักตบชวาเพื่อประสิทธิภาพในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก , เฉลิมชัย แพะคำ , วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก . . "การคัดกรองเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและโปรติเอสต่อการย่อยสลายผักตบชวาเพื่อประสิทธิภาพในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก , เฉลิมชัย แพะคำ , วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก . "การคัดกรองเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและโปรติเอสต่อการย่อยสลายผักตบชวาเพื่อประสิทธิภาพในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก , เฉลิมชัย แพะคำ , วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก . การคัดกรองเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและโปรติเอสต่อการย่อยสลายผักตบชวาเพื่อประสิทธิภาพในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .