ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียแลคติกสำหรับใช้เป็นต้นเชื้อบริสุทธิ์์ในการหมักปลาส้ม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียแลคติกสำหรับใช้เป็นต้นเชื้อบริสุทธิ์์ในการหมักปลาส้ม
นักวิจัย : วนิดา แซ่จึง , อรุณวรรณ บุสษา , สุภาพร ภัสสร , วนิดา แซ่จึง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วนิดา แซ่จึง , อรุณวรรณ บุสษา , สุภาพร ภัสสร , วนิดา แซ่จึง . (). การศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียแลคติกสำหรับใช้เป็นต้นเชื้อบริสุทธิ์์ในการหมักปลาส้ม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วนิดา แซ่จึง , อรุณวรรณ บุสษา , สุภาพร ภัสสร , วนิดา แซ่จึง . . "การศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียแลคติกสำหรับใช้เป็นต้นเชื้อบริสุทธิ์์ในการหมักปลาส้ม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วนิดา แซ่จึง , อรุณวรรณ บุสษา , สุภาพร ภัสสร , วนิดา แซ่จึง . "การศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียแลคติกสำหรับใช้เป็นต้นเชื้อบริสุทธิ์์ในการหมักปลาส้ม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
วนิดา แซ่จึง , อรุณวรรณ บุสษา , สุภาพร ภัสสร , วนิดา แซ่จึง . การศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียแลคติกสำหรับใช้เป็นต้นเชื้อบริสุทธิ์์ในการหมักปลาส้ม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .