ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาฤทธิ์นอกกายของส่วนสกัดจากสมุนไพรไทย ต่อการเจริญของเชื้อไวรัสเฮอร์ฟิส์ ซิมเพล็กซ์ทัยป์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาฤทธิ์นอกกายของส่วนสกัดจากสมุนไพรไทย ต่อการเจริญของเชื้อไวรัสเฮอร์ฟิส์ ซิมเพล็กซ์ทัยป์
นักวิจัย : บุญเกิด คงยิ่งยศ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุญเกิด คงยิ่งยศ . (). การศึกษาฤทธิ์นอกกายของส่วนสกัดจากสมุนไพรไทย ต่อการเจริญของเชื้อไวรัสเฮอร์ฟิส์ ซิมเพล็กซ์ทัยป์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บุญเกิด คงยิ่งยศ . . "การศึกษาฤทธิ์นอกกายของส่วนสกัดจากสมุนไพรไทย ต่อการเจริญของเชื้อไวรัสเฮอร์ฟิส์ ซิมเพล็กซ์ทัยป์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บุญเกิด คงยิ่งยศ . "การศึกษาฤทธิ์นอกกายของส่วนสกัดจากสมุนไพรไทย ต่อการเจริญของเชื้อไวรัสเฮอร์ฟิส์ ซิมเพล็กซ์ทัยป์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
บุญเกิด คงยิ่งยศ . การศึกษาฤทธิ์นอกกายของส่วนสกัดจากสมุนไพรไทย ต่อการเจริญของเชื้อไวรัสเฮอร์ฟิส์ ซิมเพล็กซ์ทัยป์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .