ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิลาเคมีและสภาวะทางเทคโทนิกของหินภูเขาไฟสีเข้ม อำเภอชนแดนและอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศิลาเคมีและสภาวะทางเทคโทนิกของหินภูเขาไฟสีเข้ม อำเภอชนแดนและอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย
นักวิจัย : อภิเชษฐ์ บุญสูง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภิเชษฐ์ บุญสูง . (2552). ศิลาเคมีและสภาวะทางเทคโทนิกของหินภูเขาไฟสีเข้ม อำเภอชนแดนและอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อภิเชษฐ์ บุญสูง . 2552. "ศิลาเคมีและสภาวะทางเทคโทนิกของหินภูเขาไฟสีเข้ม อำเภอชนแดนและอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อภิเชษฐ์ บุญสูง . "ศิลาเคมีและสภาวะทางเทคโทนิกของหินภูเขาไฟสีเข้ม อำเภอชนแดนและอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
อภิเชษฐ์ บุญสูง . ศิลาเคมีและสภาวะทางเทคโทนิกของหินภูเขาไฟสีเข้ม อำเภอชนแดนและอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.