ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์กับการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์กับการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ
นักวิจัย : ชานนท์ ไชยทองดี
คำค้น : เรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์,พื้นที่ทางวัฒนธรรม,จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ขอบเขตการวิจัย ได้แก่ 1) เรื่องเล่า ตำนานปรัมมา 2) ผลงานที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ไว้แล้วและการเดินทางไปเก็บรวบรวมในภาคสนาม 3) สถานที่ทำการวิจัยหรือเก็บข้อมูลสนาม

บรรณานุกรม :
ชานนท์ ไชยทองดี . (2557). เรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์กับการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
ชานนท์ ไชยทองดี . 2557. "เรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์กับการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
ชานนท์ ไชยทองดี . "เรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์กับการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2557. Print.
ชานนท์ ไชยทองดี . เรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์กับการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ; 2557.