ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเมืองศรีสะเกษ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเมืองศรีสะเกษ
นักวิจัย : ทิพย์สุดา ธรรมลาภากุล
คำค้น : ปัจจัยทางสังคม,การมีส่วนร่วมของชุมชน,การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ขอบเขตเนื้อหา ได้แก่ การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ผลกระทบ ปัจจัยทางสังคม 2. ขอบเขตพื้นที่ ได้แก่ 17 ตำบลในอำเภอเมือง 3.ขอบเขตประชากร ได้แก่ ประชาชนระหว่าง 18 ปีขึ้นไป 2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ กำนัน2ผู้ใหญ่บ้าน

บรรณานุกรม :
ทิพย์สุดา ธรรมลาภากุล . (2557). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเมืองศรีสะเกษ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
ทิพย์สุดา ธรรมลาภากุล . 2557. "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเมืองศรีสะเกษ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
ทิพย์สุดา ธรรมลาภากุล . "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเมืองศรีสะเกษ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2557. Print.
ทิพย์สุดา ธรรมลาภากุล . การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเมืองศรีสะเกษ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ; 2557.