ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสารสกัดจากพืชเศรษฐกิจต่อการยับยั้งเชื้อรา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสารสกัดจากพืชเศรษฐกิจต่อการยับยั้งเชื้อรา
นักวิจัย : พัชรวรรณ สิทธิศาสตร์
คำค้น : พริก, หอมแดง, กระเทียม, Phyllosticta sp.
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้จำกัดการศึกษาแบบ in vitro เท่านั้น ด้วยการใช้สารสกัดจาก พริก หอมแดง และกระเทียม ที่ปลอดจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือโรคพืช ซึ่งปลูกในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ต่อการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจิรญของเส้นใยเชื้อรา Phyllosticta sp" SSK 2.2, Phyllosticta sp. SSK 3.2 และ Phyllosticta spใ SSK 6.2 ที่คัดแยกจากใบยางพาราเกิดโรคจากสวนยางพาราในเขตจังหวัดศรีสะเกษ

บรรณานุกรม :
พัชรวรรณ สิทธิศาสตร์ . (2558). การศึกษาสารสกัดจากพืชเศรษฐกิจต่อการยับยั้งเชื้อรา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
พัชรวรรณ สิทธิศาสตร์ . 2558. "การศึกษาสารสกัดจากพืชเศรษฐกิจต่อการยับยั้งเชื้อรา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
พัชรวรรณ สิทธิศาสตร์ . "การศึกษาสารสกัดจากพืชเศรษฐกิจต่อการยับยั้งเชื้อรา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2558. Print.
พัชรวรรณ สิทธิศาสตร์ . การศึกษาสารสกัดจากพืชเศรษฐกิจต่อการยับยั้งเชื้อรา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ; 2558.