ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาชนิดของเชื้อราก่อโรคจากใบยางพาราในเขตจังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาชนิดของเชื้อราก่อโรคจากใบยางพาราในเขตจังหวัดศรีสะเกษ
นักวิจัย : สิริพร ยศแสน
คำค้น : เชื้อราก่อโรค, ใบยางพารา, ศรีสะเกษ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้จำกัดการศึกษาในสวนยางพารา เขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยทำการเก็บตัวอย่างใบยางพาราที่มีอายุในการปลูก 2-7 ปี ที่ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จากนั้น นำตัวอย่างมาทำการทดสอบแบบ in vitro เท่านั้น ด้วยการเก็บตัวอย่างใบของยางพาราที่เกิดโรค มาทำการคัดแยก และจำแนกชนิดของเชื้อราที่เป็นสาเหตุการก่อให้เกิดโรคที่ใบ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการป้องกันการเกิดโรค

บรรณานุกรม :
สิริพร ยศแสน . (2558). การศึกษาชนิดของเชื้อราก่อโรคจากใบยางพาราในเขตจังหวัดศรีสะเกษ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
สิริพร ยศแสน . 2558. "การศึกษาชนิดของเชื้อราก่อโรคจากใบยางพาราในเขตจังหวัดศรีสะเกษ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
สิริพร ยศแสน . "การศึกษาชนิดของเชื้อราก่อโรคจากใบยางพาราในเขตจังหวัดศรีสะเกษ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2558. Print.
สิริพร ยศแสน . การศึกษาชนิดของเชื้อราก่อโรคจากใบยางพาราในเขตจังหวัดศรีสะเกษ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ; 2558.