ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิถีการผลิตกับความมั่นคงของชีวิตจังหวัดศรีสะเกษ:ป่าชุมชนกับท้องถิ่น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิถีการผลิตกับความมั่นคงของชีวิตจังหวัดศรีสะเกษ:ป่าชุมชนกับท้องถิ่น
นักวิจัย : พงศธร ทวีธนวาณิชย์
คำค้น : วิถีการผลิต,ความมั่นคงของชีวิต,ป่าชุมชน,ท้องถิ่น
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://www.research.sskru.ac.th/db2.html
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ขอบเขตเนื้อหา ได้แก่ 1) ด้านภูมิสังคม 2)ด้านการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 2. ขอบเขตเชิงพื้นที่ ได้แก่ 1) ป่าชุมชนภายในจังหวัดศรีสะเกษ 3.ขอบเขตประชากร ได้แก่ 1) ผู้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน แกนนำชุมชน ปราชญ์

บรรณานุกรม :
พงศธร ทวีธนวาณิชย์ . (2557). วิถีการผลิตกับความมั่นคงของชีวิตจังหวัดศรีสะเกษ:ป่าชุมชนกับท้องถิ่น.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
พงศธร ทวีธนวาณิชย์ . 2557. "วิถีการผลิตกับความมั่นคงของชีวิตจังหวัดศรีสะเกษ:ป่าชุมชนกับท้องถิ่น".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
พงศธร ทวีธนวาณิชย์ . "วิถีการผลิตกับความมั่นคงของชีวิตจังหวัดศรีสะเกษ:ป่าชุมชนกับท้องถิ่น."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2557. Print.
พงศธร ทวีธนวาณิชย์ . วิถีการผลิตกับความมั่นคงของชีวิตจังหวัดศรีสะเกษ:ป่าชุมชนกับท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ; 2557.