ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
นักวิจัย : กฤษฎา ณ หนองคาย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กฤษฎา ณ หนองคาย . (2557). ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี.
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
กฤษฎา ณ หนองคาย . 2557. "ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี".
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
กฤษฎา ณ หนองคาย . "ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี."
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2557. Print.
กฤษฎา ณ หนองคาย . ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี. อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี; 2557.