ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและการพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานของวิสาหกิจ กรณีศึกษาประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและการพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานของวิสาหกิจ กรณีศึกษาประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นักวิจัย : สืบชาติ อันทะไชย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สืบชาติ อันทะไชย . (2556). การวิจัยและการพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานของวิสาหกิจ กรณีศึกษาประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
สืบชาติ อันทะไชย . 2556. "การวิจัยและการพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานของวิสาหกิจ กรณีศึกษาประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว".
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
สืบชาติ อันทะไชย . "การวิจัยและการพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานของวิสาหกิจ กรณีศึกษาประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว."
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2556. Print.
สืบชาติ อันทะไชย . การวิจัยและการพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานของวิสาหกิจ กรณีศึกษาประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี; 2556.