ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายขิด เพื่อการส่งออกกรณีศึกษาหมู่บ้าน ศรีชมชื่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายขิด เพื่อการส่งออกกรณีศึกษาหมู่บ้าน ศรีชมชื่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
นักวิจัย : สืบชาติ อันทะไชย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สืบชาติ อันทะไชย . (2551). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายขิด เพื่อการส่งออกกรณีศึกษาหมู่บ้าน ศรีชมชื่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี.
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
สืบชาติ อันทะไชย . 2551. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายขิด เพื่อการส่งออกกรณีศึกษาหมู่บ้าน ศรีชมชื่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี".
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
สืบชาติ อันทะไชย . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายขิด เพื่อการส่งออกกรณีศึกษาหมู่บ้าน ศรีชมชื่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี."
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2551. Print.
สืบชาติ อันทะไชย . การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายขิด เพื่อการส่งออกกรณีศึกษาหมู่บ้าน ศรีชมชื่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี. อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี; 2551.