ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคคลในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ( โครงการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของคนในท้องถิ่นอย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคคลในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ( โครงการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของคนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
นักวิจัย : สืบชาติ อันทะไชย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สืบชาติ อันทะไชย . (2550). ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคคลในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ( โครงการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของคนในท้องถิ่นอย.
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
สืบชาติ อันทะไชย . 2550. "ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคคลในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ( โครงการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของคนในท้องถิ่นอย".
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
สืบชาติ อันทะไชย . "ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคคลในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ( โครงการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของคนในท้องถิ่นอย."
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2550. Print.
สืบชาติ อันทะไชย . ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคคลในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ( โครงการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของคนในท้องถิ่นอย. อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี; 2550.