ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยน้ำพริก กรณีศึกษา การสานกระติบด้วยคล้า ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยน้ำพริก กรณีศึกษา การสานกระติบด้วยคล้า ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
นักวิจัย : สืบชาติ อันทะไชย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สืบชาติ อันทะไชย . (2547). การวิจัยและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยน้ำพริก กรณีศึกษา การสานกระติบด้วยคล้า ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู.
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
สืบชาติ อันทะไชย . 2547. "การวิจัยและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยน้ำพริก กรณีศึกษา การสานกระติบด้วยคล้า ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู".
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
สืบชาติ อันทะไชย . "การวิจัยและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยน้ำพริก กรณีศึกษา การสานกระติบด้วยคล้า ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู."
    อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2547. Print.
สืบชาติ อันทะไชย . การวิจัยและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยน้ำพริก กรณีศึกษา การสานกระติบด้วยคล้า ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู. อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี; 2547.