ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเสริมสร้างความมั่นคงกองทุนสวัสดิการชุมชน ระยะที่3 : การขยายผลความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนแบบมีส่วนร่วมของกองทุน ฯต้นแบบ ให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดพะเยา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเสริมสร้างความมั่นคงกองทุนสวัสดิการชุมชน ระยะที่3 : การขยายผลความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนแบบมีส่วนร่วมของกองทุน ฯต้นแบบ ให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดพะเยา
นักวิจัย : ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ . (). การเสริมสร้างความมั่นคงกองทุนสวัสดิการชุมชน ระยะที่3 : การขยายผลความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนแบบมีส่วนร่วมของกองทุน ฯต้นแบบ ให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดพะเยา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ . . "การเสริมสร้างความมั่นคงกองทุนสวัสดิการชุมชน ระยะที่3 : การขยายผลความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนแบบมีส่วนร่วมของกองทุน ฯต้นแบบ ให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดพะเยา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ . "การเสริมสร้างความมั่นคงกองทุนสวัสดิการชุมชน ระยะที่3 : การขยายผลความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนแบบมีส่วนร่วมของกองทุน ฯต้นแบบ ให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดพะเยา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ . การเสริมสร้างความมั่นคงกองทุนสวัสดิการชุมชน ระยะที่3 : การขยายผลความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนแบบมีส่วนร่วมของกองทุน ฯต้นแบบ ให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดพะเยา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .