ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิต"ประติมากรรมผนังให้น้ำแก่พื้นแบบประหยัดในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเวียงกาหลวง"

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิต"ประติมากรรมผนังให้น้ำแก่พื้นแบบประหยัดในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเวียงกาหลวง"
นักวิจัย : สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : IRPUS
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ . (). การผลิต"ประติมากรรมผนังให้น้ำแก่พื้นแบบประหยัดในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเวียงกาหลวง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ . . "การผลิต"ประติมากรรมผนังให้น้ำแก่พื้นแบบประหยัดในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเวียงกาหลวง"".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ . "การผลิต"ประติมากรรมผนังให้น้ำแก่พื้นแบบประหยัดในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเวียงกาหลวง"."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ . การผลิต"ประติมากรรมผนังให้น้ำแก่พื้นแบบประหยัดในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเวียงกาหลวง". กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .