ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดภาวะกรดด่างในหลอดอาหาร ปีที2

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดภาวะกรดด่างในหลอดอาหาร ปีที2
นักวิจัย : เสกสิต โอสถากุล , ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล , บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสกสิต โอสถากุล , ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล , บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา . (2545). โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดภาวะกรดด่างในหลอดอาหาร ปีที2.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เสกสิต โอสถากุล , ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล , บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา . 2545. "โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดภาวะกรดด่างในหลอดอาหาร ปีที2".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เสกสิต โอสถากุล , ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล , บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา . "โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดภาวะกรดด่างในหลอดอาหาร ปีที2."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
เสกสิต โอสถากุล , ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล , บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา . โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดภาวะกรดด่างในหลอดอาหาร ปีที2. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.