ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงของเซลล์โกนาโดโทรป ภายในต่อมใต้สมองส่วนหน้า ในช่วงวงจรการสืบพันธุ์ในรอบปีของปลาบู่ทรายเพศเมียตัวเต็มวัย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงของเซลล์โกนาโดโทรป ภายในต่อมใต้สมองส่วนหน้า ในช่วงวงจรการสืบพันธุ์ในรอบปีของปลาบู่ทรายเพศเมียตัวเต็มวัย
นักวิจัย : อุราพร วงศ์วัชรานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อุราพร วงศ์วัชรานนท์ . (2547). การเปลี่ยนแปลงของเซลล์โกนาโดโทรป ภายในต่อมใต้สมองส่วนหน้า ในช่วงวงจรการสืบพันธุ์ในรอบปีของปลาบู่ทรายเพศเมียตัวเต็มวัย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุราพร วงศ์วัชรานนท์ . 2547. "การเปลี่ยนแปลงของเซลล์โกนาโดโทรป ภายในต่อมใต้สมองส่วนหน้า ในช่วงวงจรการสืบพันธุ์ในรอบปีของปลาบู่ทรายเพศเมียตัวเต็มวัย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุราพร วงศ์วัชรานนท์ . "การเปลี่ยนแปลงของเซลล์โกนาโดโทรป ภายในต่อมใต้สมองส่วนหน้า ในช่วงวงจรการสืบพันธุ์ในรอบปีของปลาบู่ทรายเพศเมียตัวเต็มวัย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
อุราพร วงศ์วัชรานนท์ . การเปลี่ยนแปลงของเซลล์โกนาโดโทรป ภายในต่อมใต้สมองส่วนหน้า ในช่วงวงจรการสืบพันธุ์ในรอบปีของปลาบู่ทรายเพศเมียตัวเต็มวัย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.