ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบน้ำยา Kastle-Mayer กับชุดทดสอบ guiac เพื่อตรวจหา fecal occult blood

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบน้ำยา Kastle-Mayer กับชุดทดสอบ guiac เพื่อตรวจหา fecal occult blood
นักวิจัย : แสงชัย นทีวรนารถ , แสงชัย นทีวรนารถ
คำค้น : กับชุดทดสอบ , ตรวจหา , occult , guiac , KastleMayer , Fecal , Blood , ชุดทดสอบ guiac , เปรียบเทียบน้ำยา
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเปรียบเทียบน้ำยา Kastle-Mayer กับชุดทดสอบ guiac เพื่อตรวจหา fecal occult blood

บรรณานุกรม :
แสงชัย นทีวรนารถ , แสงชัย นทีวรนารถ . (2550). การศึกษาเปรียบเทียบน้ำยา Kastle-Mayer กับชุดทดสอบ guiac เพื่อตรวจหา fecal occult blood.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
แสงชัย นทีวรนารถ , แสงชัย นทีวรนารถ . 2550. "การศึกษาเปรียบเทียบน้ำยา Kastle-Mayer กับชุดทดสอบ guiac เพื่อตรวจหา fecal occult blood".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
แสงชัย นทีวรนารถ , แสงชัย นทีวรนารถ . "การศึกษาเปรียบเทียบน้ำยา Kastle-Mayer กับชุดทดสอบ guiac เพื่อตรวจหา fecal occult blood."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
แสงชัย นทีวรนารถ , แสงชัย นทีวรนารถ . การศึกษาเปรียบเทียบน้ำยา Kastle-Mayer กับชุดทดสอบ guiac เพื่อตรวจหา fecal occult blood. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.