ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของไมโตคอนเดรียต่อการเปลี่ยนแปลงเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนให้เป็นเซลล์ประสาทเพื่อการศึกษาโรคพาร์คินสัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของไมโตคอนเดรียต่อการเปลี่ยนแปลงเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนให้เป็นเซลล์ประสาทเพื่อการศึกษาโรคพาร์คินสัน
นักวิจัย : วัชรี เที่ยงอยู่
คำค้น : ไมโตคอนเดรีย , neurons , Parkinson's disease , เซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อน , โรคพาร์คินสัน , mitochondria , embryonic stem cells , เซลล์ประสาท
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

- เพื่อศึกษาวิธีการเปลี่ยนแปลงเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนให้เป็นเซลล์ประสาทชนิดที่หลั่งโดพามีน 

- เพื่อศึกษาปัจจัย mitochondrial function ที่มีผลต่อการพัฒนาเซลล์ประสาท และคุณสมบัติของเซลล์ประสาทชนิดหลั่งโดพามีนที่ได้


บรรณานุกรม :
วัชรี เที่ยงอยู่ . (2555). บทบาทของไมโตคอนเดรียต่อการเปลี่ยนแปลงเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนให้เป็นเซลล์ประสาทเพื่อการศึกษาโรคพาร์คินสัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วัชรี เที่ยงอยู่ . 2555. "บทบาทของไมโตคอนเดรียต่อการเปลี่ยนแปลงเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนให้เป็นเซลล์ประสาทเพื่อการศึกษาโรคพาร์คินสัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วัชรี เที่ยงอยู่ . "บทบาทของไมโตคอนเดรียต่อการเปลี่ยนแปลงเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนให้เป็นเซลล์ประสาทเพื่อการศึกษาโรคพาร์คินสัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
วัชรี เที่ยงอยู่ . บทบาทของไมโตคอนเดรียต่อการเปลี่ยนแปลงเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนให้เป็นเซลล์ประสาทเพื่อการศึกษาโรคพาร์คินสัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.