ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียของโรคปริทันต์ Porphyromonas gingivalis ของสารสกัดจาก เปลือก, ลำต้น มะม่วงหิมพานต์ ใบทองพันชั่ง และผลสมอพิเกก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียของโรคปริทันต์ Porphyromonas gingivalis ของสารสกัดจาก เปลือก, ลำต้น มะม่วงหิมพานต์ ใบทองพันชั่ง และผลสมอพิเกก
นักวิจัย : วิไลรัตน์ วรภมร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วิไลรัตน์ วรภมร . (2546). การศึกษาฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียของโรคปริทันต์ Porphyromonas gingivalis ของสารสกัดจาก เปลือก, ลำต้น มะม่วงหิมพานต์ ใบทองพันชั่ง และผลสมอพิเกก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิไลรัตน์ วรภมร . 2546. "การศึกษาฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียของโรคปริทันต์ Porphyromonas gingivalis ของสารสกัดจาก เปลือก, ลำต้น มะม่วงหิมพานต์ ใบทองพันชั่ง และผลสมอพิเกก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิไลรัตน์ วรภมร . "การศึกษาฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียของโรคปริทันต์ Porphyromonas gingivalis ของสารสกัดจาก เปลือก, ลำต้น มะม่วงหิมพานต์ ใบทองพันชั่ง และผลสมอพิเกก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546. Print.
วิไลรัตน์ วรภมร . การศึกษาฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียของโรคปริทันต์ Porphyromonas gingivalis ของสารสกัดจาก เปลือก, ลำต้น มะม่วงหิมพานต์ ใบทองพันชั่ง และผลสมอพิเกก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2546.