ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาปริมาณสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัสตกค้างในผัก ผลไม้และดอกไม้ จังหวัดพิษณุโลกโดยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาปริมาณสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัสตกค้างในผัก ผลไม้และดอกไม้ จังหวัดพิษณุโลกโดยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
นักวิจัย : อนงค์ ศรีโสภา
คำค้น : เคมีวิเคราะห์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :


-

บรรณานุกรม :
อนงค์ ศรีโสภา . (2544). การหาปริมาณสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัสตกค้างในผัก ผลไม้และดอกไม้ จังหวัดพิษณุโลกโดยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนงค์ ศรีโสภา . 2544. "การหาปริมาณสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัสตกค้างในผัก ผลไม้และดอกไม้ จังหวัดพิษณุโลกโดยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนงค์ ศรีโสภา . "การหาปริมาณสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัสตกค้างในผัก ผลไม้และดอกไม้ จังหวัดพิษณุโลกโดยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544. Print.
อนงค์ ศรีโสภา . การหาปริมาณสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัสตกค้างในผัก ผลไม้และดอกไม้ จังหวัดพิษณุโลกโดยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2544.