ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเป็นไปได้ในการใช้ไฮโดรคอลอยด์ปรับปรุงคุณภาพเส้นก๋วยเตี๋ยว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเป็นไปได้ในการใช้ไฮโดรคอลอยด์ปรับปรุงคุณภาพเส้นก๋วยเตี๋ยว
นักวิจัย : คำรบ สมะวรรธนะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขนาดอนุภาคจากแป้งร่วมกับการใช้"ฮโดรคอลลอยด์ที่มีต่อคุณภาพของเส้นก๋วยเตี๋ยว โดยการศึกษาขนาดของอนุภาคของแป้งที่ผ่านกระบวนการโม่ในกระบวนการผลิตเส้นก๋วยเตี่ยวที่ 3 ระดับ

บรรณานุกรม :
คำรบ สมะวรรธนะ . (2552). ความเป็นไปได้ในการใช้ไฮโดรคอลอยด์ปรับปรุงคุณภาพเส้นก๋วยเตี๋ยว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
คำรบ สมะวรรธนะ . 2552. "ความเป็นไปได้ในการใช้ไฮโดรคอลอยด์ปรับปรุงคุณภาพเส้นก๋วยเตี๋ยว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
คำรบ สมะวรรธนะ . "ความเป็นไปได้ในการใช้ไฮโดรคอลอยด์ปรับปรุงคุณภาพเส้นก๋วยเตี๋ยว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
คำรบ สมะวรรธนะ . ความเป็นไปได้ในการใช้ไฮโดรคอลอยด์ปรับปรุงคุณภาพเส้นก๋วยเตี๋ยว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.