ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพจากน้ำแช่ข้าวในกระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพจากน้ำแช่ข้าวในกระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยว
นักวิจัย : พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ , คำรบ สมะวรรธนะ , พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์
คำค้น : น้ำส้มสายชูหมัก
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ , คำรบ สมะวรรธนะ , พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ . (2553). การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพจากน้ำแช่ข้าวในกระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ , คำรบ สมะวรรธนะ , พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ . 2553. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพจากน้ำแช่ข้าวในกระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ , คำรบ สมะวรรธนะ , พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพจากน้ำแช่ข้าวในกระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ , คำรบ สมะวรรธนะ , พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพจากน้ำแช่ข้าวในกระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.