ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเกิดโรคไวรัสทอร่าซินโดรมในกุ้งกุลาดำและการติดเชื้อในสัตว์น้ำสายพันธุ์พื้นเมืองบางชนิดของประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเกิดโรคไวรัสทอร่าซินโดรมในกุ้งกุลาดำและการติดเชื้อในสัตว์น้ำสายพันธุ์พื้นเมืองบางชนิดของประเทศไทย
นักวิจัย : จรีพร เรืองศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จรีพร เรืองศรี . (2547). การเกิดโรคไวรัสทอร่าซินโดรมในกุ้งกุลาดำและการติดเชื้อในสัตว์น้ำสายพันธุ์พื้นเมืองบางชนิดของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จรีพร เรืองศรี . 2547. "การเกิดโรคไวรัสทอร่าซินโดรมในกุ้งกุลาดำและการติดเชื้อในสัตว์น้ำสายพันธุ์พื้นเมืองบางชนิดของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จรีพร เรืองศรี . "การเกิดโรคไวรัสทอร่าซินโดรมในกุ้งกุลาดำและการติดเชื้อในสัตว์น้ำสายพันธุ์พื้นเมืองบางชนิดของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
จรีพร เรืองศรี . การเกิดโรคไวรัสทอร่าซินโดรมในกุ้งกุลาดำและการติดเชื้อในสัตว์น้ำสายพันธุ์พื้นเมืองบางชนิดของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.