ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์จากสารที่ผลิตโดย Lactobacillus paracasei HL32

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์จากสารที่ผลิตโดย Lactobacillus paracasei HL32
นักวิจัย : เสน่ห์ แก้วนพรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ . (2547). ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์จากสารที่ผลิตโดย Lactobacillus paracasei HL32.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ . 2547. "ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์จากสารที่ผลิตโดย Lactobacillus paracasei HL32".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ . "ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์จากสารที่ผลิตโดย Lactobacillus paracasei HL32."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ . ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์จากสารที่ผลิตโดย Lactobacillus paracasei HL32. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.