ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณยา Ethambutol ในยาเม็ด โดยทำในรูปสารประกอบเชิงซ้อนกับไอออนของ copper และใช้เทคนิค UV-visible spectrophotometry

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณยา Ethambutol ในยาเม็ด โดยทำในรูปสารประกอบเชิงซ้อนกับไอออนของ copper และใช้เทคนิค UV-visible spectrophotometry
นักวิจัย : ศรีรัตน์ กสิวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศรีรัตน์ กสิวงศ์ . (2546). การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณยา Ethambutol ในยาเม็ด โดยทำในรูปสารประกอบเชิงซ้อนกับไอออนของ copper และใช้เทคนิค UV-visible spectrophotometry.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศรีรัตน์ กสิวงศ์ . 2546. "การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณยา Ethambutol ในยาเม็ด โดยทำในรูปสารประกอบเชิงซ้อนกับไอออนของ copper และใช้เทคนิค UV-visible spectrophotometry".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศรีรัตน์ กสิวงศ์ . "การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณยา Ethambutol ในยาเม็ด โดยทำในรูปสารประกอบเชิงซ้อนกับไอออนของ copper และใช้เทคนิค UV-visible spectrophotometry."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546. Print.
ศรีรัตน์ กสิวงศ์ . การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณยา Ethambutol ในยาเม็ด โดยทำในรูปสารประกอบเชิงซ้อนกับไอออนของ copper และใช้เทคนิค UV-visible spectrophotometry. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2546.