ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีการวิเคราะห์ยา Phenobarbitone ในพลาสมาโดยเทคนิค UV spectrophotometry สำหรับการติดตามระดับยาในการรักษา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีการวิเคราะห์ยา Phenobarbitone ในพลาสมาโดยเทคนิค UV spectrophotometry สำหรับการติดตามระดับยาในการรักษา
นักวิจัย : ศรีรัตน์ กสิวงศ์
คำค้น : UVspectrophotometry, TDM, phenobarbitone, plasma
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ศรีรัตน์ กสิวงศ์ . (2547). วิธีการวิเคราะห์ยา Phenobarbitone ในพลาสมาโดยเทคนิค UV spectrophotometry สำหรับการติดตามระดับยาในการรักษา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศรีรัตน์ กสิวงศ์ . 2547. "วิธีการวิเคราะห์ยา Phenobarbitone ในพลาสมาโดยเทคนิค UV spectrophotometry สำหรับการติดตามระดับยาในการรักษา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศรีรัตน์ กสิวงศ์ . "วิธีการวิเคราะห์ยา Phenobarbitone ในพลาสมาโดยเทคนิค UV spectrophotometry สำหรับการติดตามระดับยาในการรักษา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
ศรีรัตน์ กสิวงศ์ . วิธีการวิเคราะห์ยา Phenobarbitone ในพลาสมาโดยเทคนิค UV spectrophotometry สำหรับการติดตามระดับยาในการรักษา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.