ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความสัมพันธ์ของการติดเชื้อไวรัส Epstein-Barr กับการกำเนิดโรค malignant lymphoma ชนิดต่าง ๆ ในภาคใต้ของประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความสัมพันธ์ของการติดเชื้อไวรัส Epstein-Barr กับการกำเนิดโรค malignant lymphoma ชนิดต่าง ๆ ในภาคใต้ของประเทศไทย
นักวิจัย : วิญญู มิตรานันท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วิญญู มิตรานันท์ . (2547). การศึกษาความสัมพันธ์ของการติดเชื้อไวรัส Epstein-Barr กับการกำเนิดโรค malignant lymphoma ชนิดต่าง ๆ ในภาคใต้ของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิญญู มิตรานันท์ . 2547. "การศึกษาความสัมพันธ์ของการติดเชื้อไวรัส Epstein-Barr กับการกำเนิดโรค malignant lymphoma ชนิดต่าง ๆ ในภาคใต้ของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิญญู มิตรานันท์ . "การศึกษาความสัมพันธ์ของการติดเชื้อไวรัส Epstein-Barr กับการกำเนิดโรค malignant lymphoma ชนิดต่าง ๆ ในภาคใต้ของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
วิญญู มิตรานันท์ . การศึกษาความสัมพันธ์ของการติดเชื้อไวรัส Epstein-Barr กับการกำเนิดโรค malignant lymphoma ชนิดต่าง ๆ ในภาคใต้ของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.