ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน พฤติกรรมการเลี้ยงดู ความรู้และทัศนคติ เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากกับการเกิดฟันผุในเด็กเล็ก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน พฤติกรรมการเลี้ยงดู ความรู้และทัศนคติ เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากกับการเกิดฟันผุในเด็กเล็ก
นักวิจัย : สุพัชรินทร์ พิวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ . (2546). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน พฤติกรรมการเลี้ยงดู ความรู้และทัศนคติ เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากกับการเกิดฟันผุในเด็กเล็ก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ . 2546. "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน พฤติกรรมการเลี้ยงดู ความรู้และทัศนคติ เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากกับการเกิดฟันผุในเด็กเล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน พฤติกรรมการเลี้ยงดู ความรู้และทัศนคติ เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากกับการเกิดฟันผุในเด็กเล็ก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546. Print.
สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ . ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน พฤติกรรมการเลี้ยงดู ความรู้และทัศนคติ เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากกับการเกิดฟันผุในเด็กเล็ก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2546.