ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มสมรรถนะของขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการแบบหลาเป้าหมายสำหรับปัญหาการออกแบบที่ใช้เวลามากในการหาค่าฟังก์ชัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มสมรรถนะของขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการแบบหลาเป้าหมายสำหรับปัญหาการออกแบบที่ใช้เวลามากในการหาค่าฟังก์ชัน
นักวิจัย : สุจินต์ บุรีรัตน์
คำค้น : หาค่าฟังก์ชัน , สมรรถนะ , หลาเป้าหมาย , เวลามาก , วิวัฒนาการแบบ , ขั้นตอน , ปัญหาการออกแบบ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุจินต์ บุรีรัตน์ . (2553). การเพิ่มสมรรถนะของขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการแบบหลาเป้าหมายสำหรับปัญหาการออกแบบที่ใช้เวลามากในการหาค่าฟังก์ชัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุจินต์ บุรีรัตน์ . 2553. "การเพิ่มสมรรถนะของขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการแบบหลาเป้าหมายสำหรับปัญหาการออกแบบที่ใช้เวลามากในการหาค่าฟังก์ชัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุจินต์ บุรีรัตน์ . "การเพิ่มสมรรถนะของขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการแบบหลาเป้าหมายสำหรับปัญหาการออกแบบที่ใช้เวลามากในการหาค่าฟังก์ชัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
สุจินต์ บุรีรัตน์ . การเพิ่มสมรรถนะของขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการแบบหลาเป้าหมายสำหรับปัญหาการออกแบบที่ใช้เวลามากในการหาค่าฟังก์ชัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.