ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลของ mitragynine ต่อระดับ platelet serotonin transporter และการพัฒนาเทคนิคที่ใช้ตรวจวัดระดับ serotonin transporter ใน platelet.

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลของ mitragynine ต่อระดับ platelet serotonin transporter และการพัฒนาเทคนิคที่ใช้ตรวจวัดระดับ serotonin transporter ใน platelet.
นักวิจัย : เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์
คำค้น : mitragynine, serotonintransporter, platelet, continuouselution, SDS-PAGE, western blot,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ . (2549). การศึกษาผลของ mitragynine ต่อระดับ platelet serotonin transporter และการพัฒนาเทคนิคที่ใช้ตรวจวัดระดับ serotonin transporter ใน platelet..
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ . 2549. "การศึกษาผลของ mitragynine ต่อระดับ platelet serotonin transporter และการพัฒนาเทคนิคที่ใช้ตรวจวัดระดับ serotonin transporter ใน platelet.".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ . "การศึกษาผลของ mitragynine ต่อระดับ platelet serotonin transporter และการพัฒนาเทคนิคที่ใช้ตรวจวัดระดับ serotonin transporter ใน platelet.."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ . การศึกษาผลของ mitragynine ต่อระดับ platelet serotonin transporter และการพัฒนาเทคนิคที่ใช้ตรวจวัดระดับ serotonin transporter ใน platelet.. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.