ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อใช้ในเครื่องสำอางและอาหารเสริมสุขภาพ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อใช้ในเครื่องสำอางและอาหารเสริมสุขภาพ
นักวิจัย : สุวิภา อึ้งไพบูลย์ , อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม , สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ , วันทนา เหรียญมงคล , ถนอมจิต สุภาวิตา , ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวิภา อึ้งไพบูลย์ , อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม , สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ , วันทนา เหรียญมงคล , ถนอมจิต สุภาวิตา , ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล . (2548). การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อใช้ในเครื่องสำอางและอาหารเสริมสุขภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุวิภา อึ้งไพบูลย์ , อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม , สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ , วันทนา เหรียญมงคล , ถนอมจิต สุภาวิตา , ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล . 2548. "การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อใช้ในเครื่องสำอางและอาหารเสริมสุขภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุวิภา อึ้งไพบูลย์ , อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม , สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ , วันทนา เหรียญมงคล , ถนอมจิต สุภาวิตา , ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล . "การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อใช้ในเครื่องสำอางและอาหารเสริมสุขภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
สุวิภา อึ้งไพบูลย์ , อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม , สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ , วันทนา เหรียญมงคล , ถนอมจิต สุภาวิตา , ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล . การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อใช้ในเครื่องสำอางและอาหารเสริมสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.