ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรอนซ์ที่หล่อลื่นตัวเอง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บรอนซ์ที่หล่อลื่นตัวเอง
นักวิจัย : เล็ก สีคง
คำค้น : บรอนซ์ที่หล่อลื่นตัวเอง
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทดลองผสมทัลคัมเข้าไปในบรอนซ์ด้วยวิธีเชิงกล โดยเปรียบเทียบระหว่างการนำผงบรอนซ์และผงทัลคัมลดผสมกันกับนำเอาผงโลหะทองแดง ดีบุกและทัลคัมบดผสมกันแล้วจึงนำไปอบผนึก

บรรณานุกรม :
เล็ก สีคง . (2550). บรอนซ์ที่หล่อลื่นตัวเอง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เล็ก สีคง . 2550. "บรอนซ์ที่หล่อลื่นตัวเอง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เล็ก สีคง . "บรอนซ์ที่หล่อลื่นตัวเอง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
เล็ก สีคง . บรอนซ์ที่หล่อลื่นตัวเอง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.