ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาหาจำนวนครีมระบายความร้อนของคอยส์เย็นที่ดีที่สุดของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาหาจำนวนครีมระบายความร้อนของคอยส์เย็นที่ดีที่สุดของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
นักวิจัย : ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล , ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล , กฤษ อยู่สำราญ , ชูเกียรติ คุปตานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล , ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล , กฤษ อยู่สำราญ , ชูเกียรติ คุปตานนท์ . (2548). การศึกษาหาจำนวนครีมระบายความร้อนของคอยส์เย็นที่ดีที่สุดของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล , ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล , กฤษ อยู่สำราญ , ชูเกียรติ คุปตานนท์ . 2548. "การศึกษาหาจำนวนครีมระบายความร้อนของคอยส์เย็นที่ดีที่สุดของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล , ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล , กฤษ อยู่สำราญ , ชูเกียรติ คุปตานนท์ . "การศึกษาหาจำนวนครีมระบายความร้อนของคอยส์เย็นที่ดีที่สุดของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล , ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล , กฤษ อยู่สำราญ , ชูเกียรติ คุปตานนท์ . การศึกษาหาจำนวนครีมระบายความร้อนของคอยส์เย็นที่ดีที่สุดของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.