ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์วัสดุผสมเหล็ก-ไททาเนียมคาร์ไบด์ โดยวิธีคาร์โบเทอร์มิกรีดักชันของอิลเมไนต์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์วัสดุผสมเหล็ก-ไททาเนียมคาร์ไบด์ โดยวิธีคาร์โบเทอร์มิกรีดักชันของอิลเมไนต์
นักวิจัย : สุธรรม นิยมวาส
คำค้น : คาร์โบเทอร์มิกรีดักชัน , อิลเมไนต์ , วัสดุผสมเหล็กไททาเนียมคาร์ไบด์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จะทำการสังเคราะห์วัสดุผสม Fe-TiC จากสินแร่อิลเมไนต์ โดยวิธีคาร์โบเทอร์มิกรีดักชัน เนื่องจากสารตั้งต้นของกระบวนการคือสินแร่อิลเมไนต์และแอคติเวเต็ด คาร์บอน สามารถผลิตได้ภายในประเทศ และมีราคาถูก ผลิตภัณพ์ที่สังเคราะห์ได้สามารถนำไปพัฒนาต่อเนื่องไปสู่การใช้งาน

บรรณานุกรม :
สุธรรม นิยมวาส . (2550). การสังเคราะห์วัสดุผสมเหล็ก-ไททาเนียมคาร์ไบด์ โดยวิธีคาร์โบเทอร์มิกรีดักชันของอิลเมไนต์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุธรรม นิยมวาส . 2550. "การสังเคราะห์วัสดุผสมเหล็ก-ไททาเนียมคาร์ไบด์ โดยวิธีคาร์โบเทอร์มิกรีดักชันของอิลเมไนต์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุธรรม นิยมวาส . "การสังเคราะห์วัสดุผสมเหล็ก-ไททาเนียมคาร์ไบด์ โดยวิธีคาร์โบเทอร์มิกรีดักชันของอิลเมไนต์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
สุธรรม นิยมวาส . การสังเคราะห์วัสดุผสมเหล็ก-ไททาเนียมคาร์ไบด์ โดยวิธีคาร์โบเทอร์มิกรีดักชันของอิลเมไนต์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.