ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน
นักวิจัย : สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ , เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล , เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล , อรุณศรี สุนทรพิธ , อรุณพร อิฐรัตน์ , อรุณพร อิฐรัตน์ , อรุณศรี สุนทรพิธ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ , เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล , เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล , อรุณศรี สุนทรพิธ , อรุณพร อิฐรัตน์ , อรุณพร อิฐรัตน์ , อรุณศรี สุนทรพิธ . (2560). การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ , เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล , เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล , อรุณศรี สุนทรพิธ , อรุณพร อิฐรัตน์ , อรุณพร อิฐรัตน์ , อรุณศรี สุนทรพิธ . 2560. "การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ , เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล , เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล , อรุณศรี สุนทรพิธ , อรุณพร อิฐรัตน์ , อรุณพร อิฐรัตน์ , อรุณศรี สุนทรพิธ . "การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560. Print.
สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ , เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล , เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล , อรุณศรี สุนทรพิธ , อรุณพร อิฐรัตน์ , อรุณพร อิฐรัตน์ , อรุณศรี สุนทรพิธ . การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2560.