ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
นักวิจัย : ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก , กิตติ เจิดรังษี
คำค้น : บุคลากรที่ , อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล , เทคโนโลยี
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก , กิตติ เจิดรังษี . (2547). โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก , กิตติ เจิดรังษี . 2547. "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก , กิตติ เจิดรังษี . "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก , กิตติ เจิดรังษี . โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.