ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพของชาเขียวในการลดน้ำหนักคนไทยที่อ้วน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพของชาเขียวในการลดน้ำหนักคนไทยที่อ้วน
นักวิจัย : ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์ , ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์
คำค้น : ชาเขียว , ที่อ้วน , ลดน้ำหนัก
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการศึกษาแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุม : อาสาสมัครที่เป็นคนอ้วน มีดัชนีมวลกายเกิน 25 กก./ตรม.

บรรณานุกรม :
ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์ , ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์ . (2554). ประสิทธิภาพของชาเขียวในการลดน้ำหนักคนไทยที่อ้วน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์ , ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์ . 2554. "ประสิทธิภาพของชาเขียวในการลดน้ำหนักคนไทยที่อ้วน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์ , ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์ . "ประสิทธิภาพของชาเขียวในการลดน้ำหนักคนไทยที่อ้วน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์ , ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์ . ประสิทธิภาพของชาเขียวในการลดน้ำหนักคนไทยที่อ้วน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.