ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของโพลีไวนิลไพโรลิโดนต่อการควบคุมขนาดอนุภาคซิงค์ออกไซด์ในระดับนาโนเมตร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของโพลีไวนิลไพโรลิโดนต่อการควบคุมขนาดอนุภาคซิงค์ออกไซด์ในระดับนาโนเมตร
นักวิจัย : สุเมธา สุวรรณบูรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุเมธา สุวรรณบูรณ์ . (2550). อิทธิพลของโพลีไวนิลไพโรลิโดนต่อการควบคุมขนาดอนุภาคซิงค์ออกไซด์ในระดับนาโนเมตร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุเมธา สุวรรณบูรณ์ . 2550. "อิทธิพลของโพลีไวนิลไพโรลิโดนต่อการควบคุมขนาดอนุภาคซิงค์ออกไซด์ในระดับนาโนเมตร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุเมธา สุวรรณบูรณ์ . "อิทธิพลของโพลีไวนิลไพโรลิโดนต่อการควบคุมขนาดอนุภาคซิงค์ออกไซด์ในระดับนาโนเมตร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
สุเมธา สุวรรณบูรณ์ . อิทธิพลของโพลีไวนิลไพโรลิโดนต่อการควบคุมขนาดอนุภาคซิงค์ออกไซด์ในระดับนาโนเมตร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.