ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวะทวิสัณฐานของกะโหลกของงูอ้ายงั่ว (Lapemis curtus) และขนาดเหยื่อที่สามารถจับได้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาวะทวิสัณฐานของกะโหลกของงูอ้ายงั่ว (Lapemis curtus) และขนาดเหยื่อที่สามารถจับได้
นักวิจัย : ศันสรียา วังกุลางกูร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศันสรียา วังกุลางกูร . (2549). ภาวะทวิสัณฐานของกะโหลกของงูอ้ายงั่ว (Lapemis curtus) และขนาดเหยื่อที่สามารถจับได้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศันสรียา วังกุลางกูร . 2549. "ภาวะทวิสัณฐานของกะโหลกของงูอ้ายงั่ว (Lapemis curtus) และขนาดเหยื่อที่สามารถจับได้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศันสรียา วังกุลางกูร . "ภาวะทวิสัณฐานของกะโหลกของงูอ้ายงั่ว (Lapemis curtus) และขนาดเหยื่อที่สามารถจับได้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
ศันสรียา วังกุลางกูร . ภาวะทวิสัณฐานของกะโหลกของงูอ้ายงั่ว (Lapemis curtus) และขนาดเหยื่อที่สามารถจับได้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.