ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยหอยหวาน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยหอยหวาน
นักวิจัย : อุราพร วงศ์วัชรานนท์ , อมรรัตน์ พงศ์ดารา , ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี , กรรนิการ์ กาญจนชาตรี , กิจการ ศุภมาตย์ , จินตมาศ สุวรรณจรัส
คำค้น : spotted babylon , reproductive biology , babyloniaarcolata , ecology aquaculture , genetics
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุราพร วงศ์วัชรานนท์ , อมรรัตน์ พงศ์ดารา , ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี , กรรนิการ์ กาญจนชาตรี , กิจการ ศุภมาตย์ , จินตมาศ สุวรรณจรัส . (2548). โครงการวิจัยหอยหวาน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุราพร วงศ์วัชรานนท์ , อมรรัตน์ พงศ์ดารา , ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี , กรรนิการ์ กาญจนชาตรี , กิจการ ศุภมาตย์ , จินตมาศ สุวรรณจรัส . 2548. "โครงการวิจัยหอยหวาน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุราพร วงศ์วัชรานนท์ , อมรรัตน์ พงศ์ดารา , ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี , กรรนิการ์ กาญจนชาตรี , กิจการ ศุภมาตย์ , จินตมาศ สุวรรณจรัส . "โครงการวิจัยหอยหวาน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
อุราพร วงศ์วัชรานนท์ , อมรรัตน์ พงศ์ดารา , ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี , กรรนิการ์ กาญจนชาตรี , กิจการ ศุภมาตย์ , จินตมาศ สุวรรณจรัส . โครงการวิจัยหอยหวาน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.